" /> Studiedag 2018 – Kwaliteitszorg VO
 • Studiedag 2018

  Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

  Aanmelden

Studiedag 2018

Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Programma Studiedag Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

dinsdag 6 november 2018

 • 09.00 - 09:30

  Inloop met koffie en thee, in de lounge

 • 09.30 - 10.00

  Opening, korte inleiding en ALV door Marleen Delcour, voorzitter van de Vereniging Netwerk Kwaliteitszorg VO in 0.51 congreszaal

 • 10.00 - 11.15

  1e ronde Sessie(s)

 • 11.15 - 11.45

  Koffie/thee (in de lounge)

 • 11.45 - 13.00

  2e ronde Sessie(s)

 • 13.00 - 14.00

  Lunch (in de lounge)

 • 14.00 - 15.15

  3e ronde Sessie(s)

 • 15.30 - 16.30

  Plenaire afsluitende lezing door Eddie Denessen (in 0.51 congreszaal)

  Lees meer...
 • 16.30 - 17.00

  Afsluitende netwerkborrel

Locatie voor de Studiedag 2018 is:

Domstad Utrecht

Bezoekadres:

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
030 – 29 27 777

Link naar routebeschrijving

Domstad ligt op loopafstand van Utrecht CS en parkeren is mogelijk bij het Jaarbeursterrein (ivm werkzaamheden minder goed bereikbaar).

Aantal deelnemers: maximaal 100. Dus meld je op tijd aan.

Kosten: deelname bedraagt 100 euro. Dit is tevens het lidmaatschapsgeld van de vereniging voor één jaar.

3 rondes

Deze Studiedag 2018 bestaat uit 3 rondes, waarbij voor elk een keuze gemaakt kan worden uit tien sessies. Je kunt dus 3 keuzes maken en hierdoor bepaal jij de invulling van jouw Studiedag 2018. We hebben interessante sessies, waardoor er voor elk wat wils aanwezig is. We hopen jouw dag zo leuk en zo interessant mogelijk te maken.

Sessie(s)

Onderstaand geeft de informatie over de sessies weer. Zoals gezegd heb je bij elke ronde de keuze uit 10 sessies. Neem hier kennis van het aanbod en geef je keuze aan op het aanmeldformulier.

Inhoud sessie(s)

Neem hier kennis van het aanbod en geef je keuze aan op het aanmeldformulier

1

Nieuw Inspectiekader

Lees meer...

Uiteenzetting over diverse aspecten van het nieuwe inspectiekader

Sessie leiders
Anne Bergsma en Matty Bruins zijn beiden inspecteur Voortgezet Onderwijs

Aard van de sessie
Een interactieve presentatie waarin uitleg wordt gegeven van het inspectiekader en deelnemers ruim gelegenheid hebben om vragen te stellen.

Inhoud

Doel van de sessie
Kennisoverdracht

Max aantal deelnemers

36 in ronde 1

26 in ronde 3

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

2

Waarderend leren als manier om aan verbeteringen en vernieuwingen in de school te werken

Lees meer...

Er is een duidelijke verschuiving te zien in de manier waarop er gekeken wordt naar leren, ontwikkelen en veranderen. Waar lang een meer probleem gestuurde benadering centraal stond, is daar een meer waarderend perspectief naast komen te staan. In deze sessie ontdek je hoe een waarderend onderzoekende houding én aanpak de rol van kwaliteitszorg in de school versterkt.

Sessie leiders

Eefje Teeuwisse van Take a Step

Annechien van Buurt

Aard van de sessie

Een interactieve presentatie, waarbij ook praktische vaardigheden aangeleerd worden.

Inhoud

Door de aandacht te richten op wat goed werkt en te onderzoeken hoe je dat kunt versterken, worden leer- en ontwikkelprocessen niet alleen effectiever maar ook leuker. Natuurlijk ontstaat vanuit een probleem vaak een gevoel van urgentie om iets te veranderen. Je vindt de meest kansrijke oplossingsrichting echter niet in het grondig analyseren van het probleem. Om tot leren en ontwikkelen te komen is het effectiever om aandacht te hebben voor succceservaringen en te onderzoeken wat dit ons vertelt over wat we vaker, slimmer of handiger kunnen doen. In deze sessie vertelt Eeefje Teeuwisse waar deze waarderende benadering vandaag komt en hoe deze ondersteunend kan zijn aan de kwaliteitszorg binnen de school, zodanig dat er een breder draagvlak ontstaat voor de inzichten die uit de onderzoeken naar voren komen.

Graag meenemen

iPad of mobiele telefoon

casus

Doel van de sessie

Kennis en ervaring opdoen

Max aantal deelnemers

26 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

3

Professioneel beleid ontwikkelen en formuleren

Lees meer...

Sessie leider

Edwin Schouten (The Visioning Group) heeft meer dan twintig jaar ervaring als strategisch adviseur en trainer in adviesvaardigheden. In zijn trainingen ‘Professioneel beleid ontwikkelen en formuleren’ geeft hij tips en trics om met minimale inspanning te komen tot topkwaliteit analyseren, argumenteren, adviseren en formuleren.

Aard van de sessie

Praktische workshop: in deze workshop staat het aanleren van praktische vaardigheden centraal. Je gaat zelf actief aan de slag.

Inhoud

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Waarom worden vragen om / opdrachten tot beleid altijd verkeerd geformuleerd?
 • Dé structuur voor het helder verwoorden van een beleidsvraag
 • Met issue analyse naar doelgericht beleid ontwikkelen
 • Boomstructuur voor het formuleren van korte, heldere en overtuigende beleidsstukken

Doel van de sessie

Deelnemers beschikken over handvatten om professioneel beleid te ontwikkelen en te formuleren.

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

4

Leerlingtevredenheid in actie

Lees meer...

Hoe vertaal je resultaten uit leerlingtevredenheidsonderzoek  naar actie. In deze sessie geeft het LAKS handvatten om een actieplan op te stellen met de hulp van leerlingen.

Sessie leiders

Vincent Vegt en Kiki Kuiphuis, bestuurders van LAKS.

Aard van de sessie

Praktische workshop waarin deelnemers zelf aan de slag gaan.

Inhoud

In deze workshop krijgen deelnemers suggesties, ideeën en handvatten om de resultaten uit leerlingtevredenheidsonderzoek om te zetten in beleid. Hoe stel je een actieplan op, hoe betrek je leerlingen daarbij? Welke rol kan de LAKS-monitor daarbij spelen?

Doel van de sessie

Kennismaking met de LAKS-monitor en ervaring opdoen hoe leerlingtevredenheidsonderzoek omgezet kan worden naar beleid.

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

5

Data delen doen; Gedreven naar datagedreven leren

Lees meer...

Sessie leider

Marijke Hansma is beleidsmedewerker Kwaliteitszorg op OSG Singelland.

Aard van de sessie

Aansprekend praktijkvoorbeeld

 Inhoud

Als kwaliteitszorgmedewerker is data analyse een belangrijk onderdeel van je werk, maar hoe zorg je ervoor dat data en technologie breed binnen de school worden ingezet en ondersteunen bij het nemen van beslissingen die de prestaties van leerlingen of scholen kunnen verbeteren? Hoe creëer je een cultuur waarin praten over cijfers normaal is, waarbij de focus ligt op successen en het leren van elkaar? Binnen OSG Singelland geven we hier, middels het project DataDelenDoen (DDD), vorm aan. Marijke Hansma (projectleider) vertelt over haar ervaringen; hoe zij het gesprek over datagedreven leren binnen de school is aangegaan, hoe de pilot tot stand kwam en hoe de locaties nu in de rij staan om aan te sluiten!

Doel van de sessie

Leren van elkaar; delen van praktijkervaringen.

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

6

In ontwikkeling = uit control?

Lees meer...

De kwaliteitskwadranten van B&T helpen bij het scherp krijgen van de verschillende aanpakken die nodig zijn om bij innovatietrajecten toch in control te blijven. Op het Amadeus Lyceum hebben ze succesvol met dit model gewerkt.

Sessie leiders

Tijmen Bolk is senior-adviseur en directeur ad interim bij B&T. Van hieruit leidt hij het project Leren Verbeteren.

Monique Hoogduin is conrector onderwijs op het Amadeus Lyceum en senior onderwijsadviseur o.a. bij Leren Verbeteren.

Aard van de sessie

Eerst een korte interactieve presentatie van de kwaliteitskwadranten, gevolgd door een aansprekend praktijkvoorbeeld.

Inhoud

Onderwijs ontwikkelen, doorontwikkelen, of zelfs innoveren, vraagt onder andere durf, visie en heel goed samenwerken. Daarvoor kan alleen maar ruimte worden gemaakt door (vertrouwde) werkwijzen los te laten. Dat betekent al snel verlies aan zekerheid en grip. In welke mate is dat verantwoord? De kwaliteitskwadranten van B&T helpen bij het scherp krijgen van de verschillende aanpakken die nodig zijn om bij innovatietrajecten toch in control te blijven.

Daarom zal in deze workshop worden gestart vanuit een korte en krachtige introductie van dit model.

Daarna zoemen we in op de toepassing van dit model in de praktijk. Het Amadeus Lyceum kreeg in 2014 voor 2 afdelingen het oordeel zwak van de inspectie. In 2016 werden beide afdelingen weer voldoende. Na het oordeel zwak  was de focus van de schoolleiding extreem gericht op het in control komen. Daarna stond de school voor de uitdaging om de onderwijsresultaten vast te houden en het eigentijdse onderwijsconcept verder te ontwikkelingen en zichtbaar te maken in het onderwijs. Wat betekende deze andere focus voor het onderwijskundig leiderschap en voor het kwaliteitsbeleid? Kun je als school ontwikkelen en in control blijven?

Doel van de sessie

De deelnemers weten wat het model van de kwaliteitskwadranten inhoudt en op welke wijze het in de school kan worden toegepast.

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

7

Hoe ontwikkel je een vragenlijst van goede kwaliteit?

Lees meer...

De kern bij het samenstellen van vragenlijsten is de vraag wat en waarom je iets wilt weten en op welke manier je een vragenlijst moet samenstellen om de gewenste informatie te verkrijgen.

Sessie leiders

Bert Both is ruim 20 jaar directeur van Kwaliteitscholen en heeft heel veel ervaring met de (on)mogelijkheden rondom vragenlijsten.

Aard van de sessie

Praktische workshop, waarin deelnemers zelf aan de slag gaan.

Inhoud

Vragenlijsten: vroeg of laat krijgt bijna elke kwaliteitsmedewerker hiermee te maken.

In deze workshop worden de verschillende ontwikkelfases van vragenlijsten doorlopen. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden bespreek je in kleine groepjes het waarom van de vragenlijst en de kwaliteit van vragen en antwoordmogelijkheden. In de eerste fase staat de vraag ‘wat wil je precies weten?’ centraal. Je moet goed nadenken over wat je wilt weten, maar ook waarom je dat wilt vragen. Als je hier een nauwkeurig antwoord op kunt geven en dit op een precieze manier beschrijft, helpt dit in de fase waarin de vragenlijst wordt uitgewerkt.

Vervolgens komt de ontwikkelfase. Hoeveel tijd en energie deze fase kost is afhankelijk van het doel van de vragenlijst. Dit wordt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Na de ontwikkelfase zoomen we in op de kwaliteit van vragen en antwoordensets. Want bijna elke vraag/stelling roept weer vragen op. Aan de hand van een voorbeeldvraag diepen we dit verder uit. Tenslotte bespreken we – in groepjes maar ook plenair – een aantal cases uit onze dagelijkse praktijk.

Doel van de sessie

De deelnemer kennis en ervaring laten opdoen omtrent het maken van vragenlijsten.

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

8

Rollen in sturing en kwaliteit

Lees meer...

Vergroot je interne slagkracht door een betere interne afstemming!

Sessie leider

Nienke Pol is senior adviseur bij B&T. Nienke is ervaren in het begeleiden van verbeter- en kwaliteitszorgtrajecten in het VO en verzorgt met collega Caroline Offerhaus de leergang kwaliteitszorg VO die jaarlijks wordt aangeboden door B&T. Meer informatie over haar is te vinden via: https://www.linkedin.com/in/nienkepol/

Aard van de sessie

Praktische workshop, waarin deelnemers zelf aan de slag gaan.

Inhoud

In scholen is de omslag merkbaar van de traditionele hiërarchische ‘harkstructuur’ naar (tijdelijke) relationele structuren, die passen bij een lerende organisatie, flexibiliteit en slagkracht. De kwaliteitszorgfunctionaris speelt een cruciale rol in deze omslag, als degene die inhoudelijk kennis van zaken heeft en die in staat is ‘de waan van de dag’ enigszins op afstand te houden. Aan de hand van een theoretisch kader (Engaging Dynamics en ‘werken met driehoeken’) onderzoeken we hoe deze rol op een krachtige en productieve manier vorm kan krijgen. Hoe we kunnen werken vanuit eigen kracht, een heldere rolverdeling en een gemeenschappelijke taal om zodoende onze eigen positie als intern adviseur te versterken.

Doel van de sessie

Het vergroten van je invloed als intern adviseur.

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

9

Rol kwaliteitszorgmedewerker ter ondersteuning bij onderwijsontwikkeling/-innovatie

Lees meer...

De Innovatiecurve en de Routekaart Veranderaanpak kunnen de kwaliteitszorgmedewerker helpen om vernieuwingen een breder draagvlak te geven.

 Sessieleider

Kayleigh van Oorschot werkt als senior projectleider bij Schoolinfo. Schoolinfo faciliteert en inspireert scholen die willen innoveren. Een van de projecten waar Schoolinfo op dit moment aan werkt, is Leerling 2020.

 Aard van de sessie

Kennisdeling d.m.v. aansprekende praktijkvoorbeelden

Inhoud

Hoe verlopen innovaties binnen scholen en wat kan de rol van de kwaliteitszorgmedewerker/beleidsmedewerker daarin zijn. Hoe stimuleer je kennisdeling binnen de organisatie, zodat vernieuwingen breder gedragen worden? En welke tools heb je daarvoor? Aan bod komen onder andere: de innovatiecurve en de routekaart veranderaanpak. Deelnemers kijken hoe ze de kennis kunnen toepassen in hun eigen situatie. De informatie die tijdens deze sessie aan bod komt, heeft een grote rol gespeeld bij de uitvoering van het project Leerling 2020.

Doel van de sessie

De deelnemers beschikken na afloop over ideeën en suggesties om innovaties in hun eigen school een breder draagvlak te geven.

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

10

Nederlands Cohorten Onderzoek

Lees meer...

Sessie leiders

Mark Levels

Bas Aarts

(beide zijn onderzoekers bij NCO)

Aard van de sessie

Interactieve presentatie gevolgd door een praktisch deel, waarin deelnemers zelf aan de slag gaan.

Inhoud

Het NCO maakt jaarlijks rapportages voor scholen met data over de vervolgopleidingen van oud-leerlingen, informatie over mogelijke risicogroepen, kansen(on)gelijkheid en andere informatie over de leerlingen. De gegevens van de betreffende school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de ‘referentiewaarde’) en met het landelijk gemiddelde.

Graag meenemen

iPad, tablet of mobiele telefoon

Indien mogelijk de rapportage van de eigen school of het bestuur

Doel van de sessie

Informeren over het NCO en laten zien wat je in de praktijk met de rapportages kunt doen

Max aantal deelnemers

18 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

Plenaire afsluiting

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs, bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

In zijn lezing zal Eddie Denessen een analyse presenteren van de discussie over de kwaliteit van het onderwijs en gaat hij in op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het onderwijs die van invloed zijn op de definities en indicatoren van onderwijskwaliteit. Deze analyse maakt de factoren inzichtelijk die onderwerp zouden moeten zijn van het kwaliteitsbeleid van scholen.

Spreker

Eddie Denessen

Max aantal deelnemers

150 (in 0.51 congreszaal)

De Studiedag 2018 begint over

0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag